Allah (C.C) Sabredenlerle Beraberdir

Allâh-ü Teala, “Mümin bir kulumun Dünya’da sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabrederse Allah’tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.” buyurur…

Sabır Nedir?

Sabır, olacak ya da gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemek demektir.

Söylemesi basit, icraata dökmesi çoğu zaman bi’ hayli zor olan şey. Bazen bir sınav sonucunun açıklanacağı günü, bazen almayı beklediğimiz bir eşyanın indirim gününü beklemek sabır isterken bazen de yakınımızdan birinin ölüm haberinin şokunu atlatmak büyük sabır ister.

Evet belki sınav sonucu ve indirim gününü beklemek biraz kolay olabilir. Peki ya ölüm?

Ölüm, normalde sağlıklı düşünen bir insanı da etkileyecek bir eylem değil mi?

Hele ki şu dönemde salgının geçmesi, salgına yakalananların atlatabilmesi ve salgından dolayı vefat edenlerin yakınlarının durumu daha kolay idrak edip atlatabilmesi için hepimizin sabra ihtiyacı var.

Ve sabırlı bir insan olmak tamamen bizim elimizde. Eğer duygularımızı ifrat ve tefrite kaçmadan vasat bir şekilde yaşarsak ve her kim olursa olsun onu Allah rızası için seversek aldığımız ölüm haberleri daha katlanılabilir olabilir.

Ebû Mûsâ’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullâh (s.a.v) şöyle demiştir: Bir kimsenin çocuğu ölürse Allâh-ü Teala meleklerine:

-Siz kulumun yavrusunu mu aldınız?

-Evet, derler. Allâh-ü Teala:

-Siz onun ciğerparesini mi aldınız? Melekler:

-Evet, derler. Allâh-ü Teala:

-(Peki o esnada) kulum ne dedi, buyurur. Melekler:

-Sana hamd etti ve “Biz Allah’a âit’iz, ve ona döneceğiz.” Dedi, derler. Allâh-ü Teala:

-Öyleyse kulum için de cennette bir ev bina edin ve ona “hamd evi” adını verin, buyurur.

Hayatı İctimaiyye’mizde sabretmek bizi zorlasa da üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değil.

Her zaman Cenâb-ı Hakk’ın bizim yanımızda olduğu, bu Dünya’ya bir imtihan için geldiğimiz ve sonunda buradan gideceğimiz şuurunda olmalıyız.

Cümlemize sabırlı bir ömür diliyorum.

Bâkî Muhabbetle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir