KAN TEMİZLİĞİ

Kan bağı ve kanın kutsallaştırılmasının tarihi ve ritüelleri en eski uygarlıklara kadar uzanır. Bu gelenek; kandan gelen soy bağının üstün ırk olma özellikleriyle, dünyayı yönetmenin daha kolay olacağını, mevcut düzenin ancak bu vasıtalarla korunacağını ve kan bağının yaratıcı tarafından kendilerine lütfedilen bir ayrıcalık olduğunu kabul görürler. 

Bilinir ki, bazı insanlar’ da bulunan ve kendilerinin farkında olmadığı fakat gelecekte bir gün bir şekilde ortaya çıkan kandan gelen harikulade hallerin, (duru görü, şifacı olma yeteneği gibi) nesilden nesile ulaşması bu soyların korunma ve muhafaza edilmesiyle gerçekleşir. 

Kan ve soya atfedilen özellikler İslami literatür ve hadis kaynaklarında kan ve soy meselesine evliliklerde çok önem verilmiş, ayrıca güvenilir olmakta, emaneti koruma ve kollama noktaların da bazı ailelere itimat edilmiştir. Bu özellikte ki kişilerin fevkalade halleri soylarından gelen bir güzellik ve değer olarak kabul edilmiştir. Kan ve soy gerçeğine teşvik vardır fakat kutsallaştırılmaması, menfi tarafa çekilmemesi ve farklıkları ayrıştırmamak gerektiğine atıflarda bulunulduğu bilinmektedir.

Türk kültüründe ’de “armut dibine düşer” atasözüyle çocuğun anne babadan aldığı huyların istisnalar hariç kendisine kan yoluyla geçeceği, ekseriyet itibariyle kabul görmüştür. 

Ezoterik yapılar’ da bu meseleye çokça önem vermiş ve bu geleneğin günümüze kadar ulaşmasına yardımları olmuştur.  Tıpkı, sonradan Hristiyan olan Almanlar Hitler vasıtasıyla kandan gelen dünyayı yönetme arzusu ışığında, katı bir ari ırk oluşturma politikaları geliştirmişler fakat uyguladıkları bu çalışmalar sonucu başka Hristiyan topluluklar tarafından cezalandırılmışlardır.

Üstün ırk olma isteği tüm toplumlarca var olmayı sürdürecek ve dünyayı yönetme eğilimi kendi mecrasında her zaman makbul görülecektir.

Topumun sosyal ve ailevi çöküşte ki taleplerine çözüm yolları bulmak ayrıca insanlık düşmanlarının ve kitleler üzerinde ki ahlaki baskıyı fonlayanların amaçlarını, hedeflerini hatta yaklaşım biçimlerini öğrenerek, bizde kendi hareket ilkelerimizi belirler ve bir sonuca ulaştırabiliriz.

Günümüzde bu durumu bazı gen gurupları üzerinde kısıtlamak yerine kan ve soy bağını kültürel ve ahlaki bir temizlik ilkesi içerisine sokarak tüm toplum için yeni kıstas haline dönüştürmek en uygunu olacaktır.

İnandığınız şeyler gerçekte ne olursa olsun yapısını değiştirmek süre gelen bir gelenek olmakla birlikte, yeni bir anlayış durumunu benimsemeyi mecbur kılıyor, bu nedenle değişimi somutlaştırmak için makaleler, kitaplar ve söyleşiler düzenleyerek öne çıkmak, yenilenmenin doğasında olan bir gerçeğe dönüşür. Törenler protokoller ise bu değişimle yetişecek yeni neslin ve katılımcılarının aidiyetini kuvvetleridir. Propagandalar siyaset ve kişiye özel yaklaşım insani ve ahlaki gelişimin saç ayaklarındandır.

İnsanlığın fevkalade güzel yeteneklerini ortaya çıkartmak, geleneklerini geliştirmek başlıca amaçlar arasında yerini alırken,  yenidünyayı temsil edecek dürüstlük elimizdeki en önemli değer olacaktır.

Sembol olarak bireyi öne almak ve onun gelişimiyle insanı kâmil olma özelliğinin kıtaları uyandırma etkisi, çekirdeğinin Anadolu coğrafyası olmasını kaçınılmaz kılacaktır. Bu yeni zihniyet kurguladığı düzenle toplumların yönetim şekillerini değiştirmeye mecbur bırakacaktır. Bu insanlığı büyülemek değil saf gerçekleri ortaya koymaktır. 

Olmayan bir şeyi değil insan olmanın doğasına uygun ve gerçek ahlakın insanın ruhunda olduğunu savunma tavrımız hedefimizdir.  Dürüstlükle elde edilecek kazanımlar, kişilerin sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmakla birlikte manipüle olmadan kitleleri etkilemesi kaçınılmazdır.

Yozlaşmış ve galeyana gelmiş halk topluluklarını bu yeni oluşumla değiştirebilir aile hayatının kutsallığını da tekrar ortaya çıkartabiliriz.

Günümüzün akıl almaz koşullarını organze eden ve sempati toplayanların oyunlarına böylelikle bir son verebiliriz.

Bu dünya insanının içinde bulunduğu kültürel karamsarlıktan tek çıkış yoludur.

4 thoughts on “KAN TEMİZLİĞİ

 • 18 Aralık 2020 tarihinde, saat 12:54
  Permalink

  Sana katılıyor abi ama çok zor aynı ev içinde yaşayan aileler bile evin içinde deyil sosyal medyada birbirlerini görüyorlar sosyal medya gerçeğini görüyoruz gençlik ne hale düşmüş

  Yanıtla
 • 18 Aralık 2020 tarihinde, saat 14:19
  Permalink

  Kalemine ve yüreğine sağlık 🤲🏻🤲🏻🤲🏻

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir