TARİHTE BUGÜN; 15 EYLÜL 1918 KAFKAS İSLAM ORDUSU’NUN BAKÜ’YÜ İŞGALDEN KURTARIŞININ 102. YIL DÖNÜMÜ

15 Eylül 1918:

Nuri Killigil Paşa’nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü’yü işgalden kurtarmıştır.

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti ile Batum’da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu.

Azerbaycan, bu anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca İngiliz güçleri ile Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetin den yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa, 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa’yı bir ordu kurarak Bakü ve Azerbaycan’ın diğer illerini Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarması için görevlendirdi. Nuri Paşa, Filistin Cephesi’nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alaylarının da katılımıyla Kafkas İslam Ordusu ismi verilen orduyu kurarak Azerbaycan’a hareket etti.

Gence’ye ulaşan Kafkas İslam Ordusundaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan 1000 kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Kafkas İslam Ordusu, önce güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir’i düşman güçlerinden temizledi, 15 Eylül 1918’de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü’yü kurtardı.

Osmanlı askerleri Bakülüler tarafından coşkuyla karşılandı, kentte geçit töreni düzenledi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Osmanlı Devleti 30 Ekim 2018’de imzalanan Mondros Mütarekesi gereği savaştan önceki sınırlarına çekilmek zorunda kaldı ve dolayısıyla Kafkas İslam Ordusu 16 Kasım’da Bakü’yü terk etti.

Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan’da sadece 2 ay kalmasına rağmen ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Bakü’nün başkent olmasında önemli rol oynadı.

Halkı Ermeni ve Bolşeviklerin zulmünden kurtaran Kafkas İslam Ordusu ve komutanı Nuri Paşa, Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir